Aastaaruanne 2020

Lae alla 2020 aastaaruanne

Kokkuvõtvalt aastast

2020

SKA hoone Narvas

Kokkuvõtvalt aastast

2020

Nordeconist

Nordecon on üks Eesti suurimaid ehituskontserne, kelle tugevuseks on keerukad ja põnevad objektid. Tegeleme ehituse peatöövõtu ja projektijuhtimisega. Pakume oma klientidele kvaliteetset ja kompleksset teenust nii äri-, elamu-, tööstus- ja ühiskondlike hoonete püstitamisel kui ka taristu vallas – teede, tehnovõrkude ja sadamarajatiste ehitamisel.

Lisaks tegeleme kontsernis betoonkonstruktsioonide ehitamise, raske ehitustehnika rentimise ning teede hooldamisega. Oleme täna üks enim moodsaid digilahendusi kasutavatest ehitusfirmadest Eestis. Tegutseme läbi oma tütarettevõtetele lisaks Eestile ka Rootsis, Soomes ja Ukrainas. Alates 18. maist 2006 on Nordecon AS-i aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.

Ava rohkemSulge

Kontserni struktuur seisuga 31.12.2020 koos osalustega tütar- ja sidusettevõtetes

Kontserni struktuur

Kontserni strateegilised lähtekohad aastatel 2019–2022

 • Kontsern kasvab eelkõige orgaaniliselt, keskendudes olemasolevate ressursside efektiivsemale rakendamisele.
 • Eestis tegutsetakse nii hoonete kui ka rajatiste valdkonnas, olles turuliider.
 • Rootsis keskendutakse peatöövõtule Stockholmis ja selle lähiümbruses.
 • Soomes keskendutakse peatöövõtule ja betoonitöödele Helsingis ja selle lähiümbruses.
 • Ukrainas keskendutakse peatöövõtule ja betoonitöödele eelkõige Kiievis ja selle lähiümbruses.
 • Parandatakse kasumlikkust läbi teostatava projekteerimise ja ehitustööde täpsema planeerimise.
 • Suurendatakse projekteerimis- ja digitaliseerimisevõimekust.
 • Lihtsustatakse ja automatiseeritakse töö- ja otsustusprotsesse.
 • Jälgitakse tööde portfelli tasakaalu erinevate ärisegmentide vahel.
 • Väärtustatakse tasakaalus meeskonnatööd, pidades oluliseks, et pikaajalist töökogemust täiendab nooruslik energia ja teotahe.
 • Märgatakse ja tunnustatakse iga töötaja isiklikku panust ja initsiatiivi.
 • Müügitulu kasvab vähemalt 10% aastas.
 • Välisturgude osakaal tõuseb 20%-ni müügitulust.
 • Kinnisvaraarenduse osakaal kasvab vähemalt 10%-ni Eesti müügitulust.
 • Ärikasum müügitulust ületab püsivalt 3%.
 • Töötaja ärikasumitootlikkus tõuseb vähemalt 10 000 euroni töötaja kohta aastas.
 • Dividendid moodustavad keskmiselt aasta puhaskasumist vähemalt 30%.

Nordeconi 2020. aasta võtmenäitajad

296 mln €

(2019: 234 mln €)

Müügitulu

26,5%

(2019: 4,7%)

Müügitulu kasv aastas

216 mln €

(2019: 227 mln €)

Teostamata tööde portfell aruandeaasta lõpul

237 mln €

(2019: 306 mln €)

Sõlmitud uusi lepinguid

136

(2019: 130)

Klientidele üle antud objekti

708

(2019: 687)

Töötajat

19/0

(2019: 19/0)

Tööõnnetust/surmaga lõppenud tööõnnetust (sh alltöövõtjad)

0

(2019: 0)

Keskkonnareostust, diskrimineerimis- ja korruptsioonijuhtumit

0,2 mln €

(2019: 0,3 mln €)

Kogukondlike projektide toetuseks ja heategevuseks

296 mln €

(2019: 234 mln €)

Müügitulu

26,5%

(2019: 4,7%)

Müügitulu kasv aastas

216 mln €

(2019: 227 mln €)

Teostamata tööde portfell aruandeaasta lõpul

237 mln €

(2019: 306 mln €)

Sõlmitud uusi lepinguid

136

(2019: 130)

Klientidele üle antud objekti

708

(2019: 687)

Töötajat

19/0

(2019: 19/0)

Tööõnnetust/surmaga lõppenud tööõnnetust (s.h. alltöövõtjad)

0

(2019: 0)

Keskkonnareostust, diskrimineerimis- ja korruptsioonijuhtumit

0.2 mln €

(2019: 0,3 mln €)

Kogukondlike projektide toetuseks ja heategevuseks

Ehitusturg

2020. aastat jääb Eestis ja maailmas meenutama üleilmne koroonapandeemia, mis avaldas oma mõju majandustegevusele ja seeläbi ka ehitusturule. Ehitussektor kahanes kogu Euroopa Liidus -8,5%, Eestis aga -3,0%, mis oli küll oodatust vähem. Aasta lõikes jäi ehitusturg küll plusspoolele, kuid seda peamiselt tänu rajatiste segmendis püsinud nõudlusele. Samal ajal hoonete ehitus, mis I kvartalis veel hoogsalt kasvas, tegi läbi kiire languse, peatudes alles IV kvartalis, kui taastus nõudlus eluasemeturul ja jätkusid mitmed vahepeal aeglustunud arendused.

Vaatamata turumahu langusele ja sektori tööhõive vähenemisele on jätkuvalt puudus kvalifitseeritud ehitusinseneridest ja oskustöölistest. Sektori populaarsus sõltub paljuski selle kaasajastamisest ja tootlikkuse parandamisest ehk digitaliseerimisest ja tööjõumahukuse vähendamisest. Oleme Nordeconis seadnud selge eesmärgi olla ehitusvaldkonna innovatsiooni eestkõnelejateks ja uute lahenduste esmasteks kasutajateks. Näeme selles oma panust ehitussektori maine tõstmisse ja loodame noortes talentides tekitada huvi ehitusinseneri karjääri vastu, näidates selle elukutse tulevikuvõimalusi.

Ava rohkemSulge

Meie objektid

2020. aasta oli Nordeconi kontserni jaoks oluline ärimahtude kasvu aasta, millesse andsid panuse kõik kontserni ettevõtted. Kasv toimus ka välisturgudel, eriti tänu tegevusele Rootsi turul. Aasta tõi endaga kaasa mitmete tähendusrikaste objektide valmimise nagu Vanasadama D-terminal, Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskus, Kernu ümbersõit ja mitmed teised.

Nordeconi strateegia üks alustala on laiapõhjaline tegevus ehk olla esindatud enamuses ehitussegmentidest selleks, et tagada pikaajaline tasakaalustatud kasv. Vaatamata erakordsetes tingimustes möödunud 2020. aastale on meil tugev lepingute portfell 2021. ja ka 2022. aastaks, et tagada jätkusuutlik areng ning liikuda edasi pikaajaliste eesmärkide täitmise suunas. Kõik see sai teoks tänu meeskonna ühtsusele, töötajate erialastele teadmistele ja oskustele.

Müügitulu jaotus segmentides
2020
2019
2018
2017
2016
Hooned
72%
70%
72%
74%
73%
Rajatised
28%
30%
28%
26%
27%

2020. aastal oli meie hoonete ehituse portfellis suurima käibe ühiskondlike hoonete alamsegment, mis kasvas oluliselt ka eelmise aastaga võrreldes.

Tellijatele anti eelmisel aastal üle Sisekaitseakadeemia ja Tartu Ülikooli Narva õppekeskus, Tallinna lähistel Rae vallas asuva Kindluse Kooli esimene etapp, Tartus Annelinna Gümnaasium ning Tapa kaitseväelinnaku hoidlakompleks.

Suuremad objektid, kus ehitustööd jätkuvad veel ka 2021. aastal, on Kohtla-Järve spordi- ja tervisekeskus, Tartu kesklinna Perearstikeskus, Välisluureameti büroohoone laiendamine Rahumäe teel Tallinnas ning kahe kooli rekonstrueerimine Ida-Ukrainas.

Müügitulu hoonete segmendis
2020
2019
2018
2017
2016
Ärihooned
23%
36%
35%
25%
16%
Ühiskondlikud hooned
37%
29%
25%
19%
30%
Korterelamud
28%
27%
25%
30%
34%
Tööstus- ja laohooned
12%
8%
15%
26%
20%

Rajatiste valdkonnas olid meie 2020. aasta suurimad töös olnud objektid Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel asuva Kernu ümbersõidu ning Kernu tankla ja Haiba liiklussõlmede ehitamine ja Tallinna idapiirile jääva Väo liiklussõlme ehitustööd. Väo liiklussõlme ehitus jätkub 2021. aastal. Samuti hoolitseme jätkuvalt teehoolde eest Järva ja Hiiu maakonnas ning Harju maakonnas Kose hooldepiirkonnas.

Tähelepanuväärne objekt oli kindlasti ka Põhja-Rootsi Sundsvalli lähedusse rajatava Nysäter tuulepargi 73 tuulegeneraatori vundamendi ehitamine. Samuti Sillamäele 640 meetri pikkuse rannapromenaadi ehitus.

Müügitulu rajatiste segmendis
2020
2019
2018
2017
2016
Teedeehitus ja –hooldus
74%
78%
89%
86%
86%
Muud rajatised
18%
21%
7%
8%
9%
Insenerehitus (sh vesiehitus)
4%
1%
0%
0%
0%
Keskkonnaehitus
1%
3%
4%
6%
5%

Välisturud

Lisaks Eestile tegutsevad Nordeoni kontserni ettevõtted hetkel Rootsis, Soomes ning Ukrainas. 2020. aastal moodustas väljaspool Eestit teenitud müügitulu ligikaudu 18% kogu müügitulust, mis on viimaste aastate suurim.

Rootsi turul osutame peamiselt elamute ja mitteeluhoonete ehitusteenust eelkõige Kesk-Rootsi regioonis. 2020. aasta fookuses oli aasta varem sõlmitud kaks korterelamute ehituse peatöövõtulepingut ning betoonitööde alltöövõtuleping Põhja-Rootsi Sundsvalli lähedusse rajatava tuulepargi 73 tuulegeneraatori vundamendi ehitamiseks.

Soome turul oleme keskendunud seni eelkõige betoonitööde alltöövõtule, millele on kahel viimasel aastal lisandunud ka väiksemamahulisi peatöövõtulepinguid. Kohalik betoonitööde töövõtuturg võimaldab konkureerida valitud projektides, kus tellijale on tähtis saada kõik betoonitööd ühe kindla taustaga ettevõtte käest. 2020. aasta müügimahust moodustasid olulise osa Raitinkartano logistikakeskus/eluhoone ning kahe laudakompleksi ehitus.

Ukrainas tegeleme peamiselt ehituse peatöövõtu ja projektijuhtimisega hoonete valdkonnas. 2020. aasta olulisemad uued lepingud on seotud kahe kooli rekonstrueerimisega Ida-Ukrainas. Hindame regulaarselt kohaliku ehitusturu seisu ja rekonstrueerime vajadusel vastavalt ka Ukraina äritegevusega seotud tegevust.

 
2020
2019
2018
2017
2016
Eesti
82%
89%
93%
94%
93%
Rootsi
11%
5%
2%
3%
4%
Soome
6%
4%
1%
1%
1%
Ukraina
1%
2%
4%
2%
2%

Kontserni vastutus ühiskonnas

Meie vastutustundlikud tegevused baseeruvad seadustel, regulatsioonidel ning ausatel lepingulistel suhetel. Soovime olla valdkonna eestkõneleja ja juhtida tähelepanu olulistele muudatustele ehituses, mis ühiskonda positiivselt edasi viiksid, sh säästlikkus, efektiivsus, digitaliseerumine ja kliimaküsimused, aga ka läbipaistvus, koostöö ning avatud suhtumine.
2020. aastal osalesime esmakordselt ka Eesti vastutustundliku ettevõtluse indeksi hindamisprotseduuris.

Nordeconi roll ja vastutus ühiskonnas laiemalt on:

 • Anda positiivne panus ühiskonnale töökohtade loomise, maksude tasumise, kaupade ja teenuste ostmise, investorite kapitali kasvatamise ja ühiskondlike algatuste toetamise näol.
 • Tegutseda avatult ja ausalt, eetiliselt ja läbipaistvalt.
 • Arendada ja hoida häid kliendisuhteid ning teha tellijate ja koostööpartneritega koostööd avatud ja asjatundliku hoiakuga, olles eksperdi ja nõuandja rollis.
 • Otsida pidevalt tõhusamaid töökorralduslikke ja insenertehnilisi lahendusi läbi innovatsiooni, tehnoloogilise võimekuse kasvu.
 • Ehitada kvaliteetseid ja ohutuid objekte.
 • Ehitada looduskeskkonda kahjustamata ning tõsta pidevalt enda võimekust täita tellijate ootusi keskkonnasõbralike hoone loomisel.
 • Aidata kaasa terviklikult ja maitsekalt disainitud hoonete ja avaliku ruumi loomisele.
 • Luua töötajatele ohutu ja motiveeriv töökeskkond, soodustada töötajate arengut.
 • Populariseerida inseneri elukutset, leevendada kvalifitseeritud tööjõu puudust ja tugevdada kontserni mainet hästi juhitud tööandjana, kus töötajatel on võimalik tegeleda ambitsioonikate projektidega.

Ava rohkemSulge

Kontserni vastutus ühiskonnas

Meie vastutustundlikud tegevused baseeruvad seadustel, regulatsioonidel ning ausatel lepingulistel suhetel. Soovime olla valdkonna eestkõneleja ja juhtida tähelepanu olulistele muudatustele ehituses, mis ühiskonda positiivselt edasi viiksid, sh säästlikkus, efektiivsus, digitaliseerumine ja kliimaküsimused, aga ka läbipaistvus, koostöö ning avatud suhtumine.
2020. aastal osalesime esmakordselt ka Eesti vastutustundliku ettevõtluse indeksi hindamisprotseduuris.

Nordeconi roll ja vastutus ühiskonnas laiemalt on:

 • Anda positiivne panus ühiskonnale töökohtade loomise, maksude tasumise, kaupade ja teenuste ostmise, investorite kapitali kasvatamise ja ühiskondlike algatuste toetamise näol.
 • Tegutseda avatult ja ausalt, eetiliselt ja läbipaistvalt.
 • Arendada ja hoida häid kliendisuhteid ning teha tellijate ja koostööpartneritega koostööd avatud ja asjatundliku hoiakuga, olles eksperdi ja nõuandja rollis.
 • Otsida pidevalt tõhusamaid töökorralduslikke ja insenertehnilisi lahendusi läbi innovatsiooni, tehnoloogilise võimekuse kasvu.
 • Ehitada kvaliteetseid ja ohutuid objekte.
 • Ehitada looduskeskkonda kahjustamata ning tõsta pidevalt enda võimekust täita tellijate ootusi keskkonnasõbralike hoone loomisel.
 • Aidata kaasa terviklikult ja maitsekalt disainitud hoonete ja avaliku ruumi loomisele.
 • Luua töötajatele ohutu ja motiveeriv töökeskkond, soodustada töötajate arengut.
 • Populariseerida inseneri elukutset, leevendada kvalifitseeritud tööjõu puudust ja tugevdada kontserni mainet hästi juhitud tööandjana, kus töötajatel on võimalik tegeleda ambitsioonikate projektidega.

Ava rohkemSulge

Kvaliteet

Ehitusettevõtte kvaliteedi näitaja on korrektselt juhitud projektid ning tähtaegselt ja nõutud kvaliteediga valminud hooned ja rajatised. Kõrgeima kliendirahulolu tagab ehituskvaliteet, läbipaistev tegevus ja avatud suhtlus tellijaga kogu ehitusprotsessi ajal. Tulemus on parim siis, kui ühtsetel põhimõtetel pingutavad nii tellija, arhitekt, projekteerija, omaniku järelevalve ja ehitajad. Teadlik ja süsteemne kvaliteedijuhtimine on kontsernis töö aluseks.
Meie kvaliteedi-, keskkonna- töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi aluseks on ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001 nõuded.

Kontserni erinevate ettevõtete kliendirahuolu jäi vahemikku 84-97%, olles pea kõigis rahulolu mõõtnud ettevõtetes kõrgem kui eelmisel aastal. Emaettevõtte kliendirahulolu tõusis rekordilisele kõrgusele. Rahulolu tõus on seotud aastatepikkuse järjepideva tööga, et mõista tellija ootusi, võita usaldus ning luua suurepärane koostöösuhe kõigi osapooltega.

Ava rohkemSulge

Nordeconis loodud ja juurutatud juhtimissüsteemi vastavust kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001, keskkonnajuhtimissüsteemi standardi ISO 14001 ning töötervisehoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi standardi OHSAS 18001 nõuetele kinnitavad DNV GL poolt välja antud sertifikaadid.

ISO 9001

Tööohutus

Ehitussektor on üks tööõnnetusterohkemaid valdkondi, mistõttu on nii tööandjale, töötajale, koostööpartnerile kui ka tellijale oluline, et ehitusplatsid on turvalised ja heas korras. Kontserni jaoks on üks suuremaid vastutusi tagada turvalisus objektidel, ohutu ja ergonoomiline töökeskkond vältimaks õnnetusi ja kutsehaigusi nii enda kui ka koostööpartnerite töötajate seas, samuti toetada oma töötajate füüsiliselt ja vaimselt tervislikku eluviisi.

Jälgime seadusi ja õigusakte ning tööohutuse juhtimise elementaarset praktikat. Kontserni emaettevõtte ning tütarettevõtete Nordecon Betoon OÜ ja Embach Ehitus OÜ tegevus vastab töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi standardi ISO 45001:2018 nõuetele.

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks 2020. aastal varustati platsid vajalike kaitse- ja desovahenditega ning juurutati tööviise, et hoida nakatumisrisk võimalikult madalal. Nõuete täitmise üle kehtestati range kontroll ning tagasisidestamise ja korrigeerimise mehhanism.

Ava rohkemSulge

2020
Kontserni töötajad
Alltöövõtjad
2019
Kontserni töötajad
Alltöövõtjad
Tööohutuse alased vahejuhtumid
3
35
5
24
Kerged tööõnnetused
6
8
10
6
Rasked tööõnnetused
2
3
2
1
Surmaga lõppenud tööõnnetused
0
0
0
0

Keskkonnamõju

Muutuvate regulatsioonide ja ühiskonna keskkonnateadlikkuse kasvust tingituna tuleb ehitustegevuses keskkonnaaspektidele üha suuremat tähelepanu pöörata. Kontsern järgib hoolikalt kõiki seadusest tulenevaid keskkonnanõudeid, et vältida võimalikke sanktsioone ja kogukondade pahameelt ning hoida ümbritsev keskkond puhtana. Ehituse olulisemad keskkonnaaspektid on seotud materjalide kasutuse, jäätmetekke, võimaliku reostuse ning mõjuga elusloodusele ja taimestikule, asfaldi tootmisel ka süsiniku- ja muud õhuheitmed.
Nordecon AS, Tariston AS, Nordecon Betoon OÜ, Kaurits OÜ, Embach Ehitus AS, Eurocon Ukraine TOV ettevõtetes kasutatakse ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteemi.

 • Aasta jooksul valmis 13 tavapärasest kõrgemate keskkonnanõuetega hoonet.
 • Kontsern on ristkihtpuidu kasutamise osas Eesti ühe silmatorkavama kogemusega – 2020. aastal valmis aasta puitehitise tiitli pälvinud Saue vallamaja (Embach Ehitus OÜ) ja Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskus (Nordecon AS), mis on Eesti suurim avalik puithoone.
 • Kontsernis on suurema vaatluse alla võetud ehitusplatside vastutustundlik jäätmemajandus. Otsitakse uusi võimalusi jäätmeid paremini sorteerida ja ladustada ning arendatakse meeskondade teadlikkust.
 • Harkus asuv asfaltbetoonitehas läks edukalt üle põlevkiviõlipõhiselt energiaallikalt gaasile. Vahetu tootmine on nüüd puhtam, saastetasud väiksemad ning halb lõhn kadunud.

Ava rohkemSulge

Ühiskondlik mõju

Kontsern aitab kaasa laiemale ühiskondliku heaolu kasvule, panustades esmajoones ehitus- ja inseneeriavaldkonna edendamisesse ning noorte arengusse. Nordecon on aktiivne kaasarääkija nii erialaliitudes, ülikoolides kui ka kutsekodades, tehes ettepanekud ehitusvaldkonna reguleerimiseks, osaledes koostööprojektides ning korraldades teabevahetust. Väga olulisel kohal on insenerihariduse populariseerimine, mis aitaks noortel leida tee ehitusala juurde ja tagaks inseneride juurdekasvu tööturule.

2020. aastal panustasime kontserni erinevate ettevõtetega koos toetustegevusse 240 000 eurot.

 • Panustati koroonaviirusest tingitud kriisiga valitsusele ja avalikkusele suunatud sõnumite kujundamisse koostöös Eesti Ehitusettevõtjate Liiduga. Tänu operatiivsele tegutsemisele ei seiskunud tööd ehitusplatsidel.
 • Uuendati lepingut SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondiga. Nordecon annab välja kahte inseneriõppe stipendiumi ja ühte järeldoktoriõppe stipendiumi.
 • Toetati Peep Sürje fondi, mis maksab Tallinna Tehnikaülikooli 10 parimale teedeehituse õppurile igakuist stipendiumi.
 • Toetati noortesporti ja kultuuri ning tehti annetus MTÜ-le Peaasjad, mis tegeleb vaimse tervise edendamisega.

Nordecon on tõeline kultuurisõber! Aastaid tagasi koputasid nad meie teatri uksele ja uurisid, ega abi pole vaja. Tänaseks on nendest saanud üks Tallinna Linnateatri pikaajalisemaid suurtoetajaid ja nende abi teatri tegevusele on olnud märkimisväärne. Nad on ka suured teatrisõbrad ja paljud nende kollektiivi liikmed on vaadanud ära kõik meie lavastused. Lisaks teatri toetamisele on Nordecon aidanud ehitajana kaasa ka meie suure unistuse täitumisele. Just Nordeconi tütarettevõte Eston Ehitus ehitas kauaoodatud tootmis- ja laokompleksi Suur-Sõjamäel, mis on osa Tallinna Linnateatri rekonstrueerimisplaanidest. Selles möödunud aastal valminud kaasaegses lao- ning tootmishoones asuvad Tallinna Linnateatri kostüümide, rekvisiitide, dekoratsioonide, mööbli ja valmistoodangu ladu, metalli- ja puidutöökoda, dekoratsioonide monteerimise ruum ja garaažid, värviruum, maalisaal ning butafoori töötuba. Just seal hakkavad valmima teatri dekoratsioonid kunstniku kavandist kuni lõpptulemuseni. Suur tänu Nordeconile ja tema töötajatele, ilma kelleta oleksid meie toimetamised kindlasti tagasihoidlikumad!

Raivo Põldmaa

Tallinna Linnateatri direktor

Digiehitus

Digiehitus ehk mitmesugused digitaliseerimise lahendused on Nordeconis osa igapäevasest tööst. Digilahenduste eesmärk on muuta töö efektiivsemaks, läbipaistvamaks ning süsteemsemaks, võimaldades seeläbi tegevusi paremini analüüsida ja teha targemaid otsuseid.
Kontserni ambitsioon on olla digiehituse vallas liider ja eestkõneleja ning anda oma panus, et mõistlikud digilahendused muutuksid üha enam igapäevaseks standardiks. Digiehitus aitab ehituse valdkonda kaasajastada ja muudab sektori kuvandi atraktiivsemaks eriala valivate noorte seas. Nordecon tegutseb aktiivselt digitaalehituse klastri juhatuses, et panustada digiehituse arengusse Eestis laiemalt.

Kontserni igapäevatöös väljendub digiehitus eelkõige kolmes aspektis:

 • BIM ehk 3D-mudelite kasutamine projekteerimises pea kõigis projektides. See aitab ennetada ja vältida vigu ehitusplatsil.
 • Kõik ehitusobjektiga seotud dokumendid luuakse ja allkirjastatakse digikeskkonnas. Enamikel objektidel ei ole ühtegi paberil allkirjastatud dokumenti.
 • Teiste tööetappide digitaliseerimine (programmid eelarvestajatele, liitreaalsuse lahendused, jpm).

BIM oli aasta jooksul kasutusel kokku 51 ehitusobjektil – rohkem kui kunagi varem. Tallinna Sadamale anti üle D-terminali rekonstrueerimise projekti teostusmudel, mis on loodud Eestis seni kõige kõrgemal tasemel. Samuti jõudis sel aastal BIM-i kasutamine teedeehitusse.

Ava rohkemSulge

Digiehitus

Digiehitus ehk mitmesugused digitaliseerimise lahendused on Nordeconis osa igapäevasest tööst. Digilahenduste eesmärk on muuta töö efektiivsemaks, läbipaistvamaks ning süsteemsemaks, võimaldades seeläbi tegevusi paremini analüüsida ja teha targemaid otsuseid.
Kontserni ambitsioon on olla digiehituse vallas liider ja eestkõneleja ning anda oma panus, et mõistlikud digilahendused muutuksid üha enam igapäevaseks standardiks. Digiehitus aitab ehituse valdkonda kaasajastada ja muudab sektori kuvandi atraktiivsemaks eriala valivate noorte seas. Nordecon tegutseb aktiivselt digitaalehituse klastri juhatuses, et panustada digiehituse arengusse Eestis laiemalt.

Kontserni igapäevatöös väljendub digiehitus eelkõige kolmes aspektis:

 • BIM ehk 3D-mudelite kasutamine projekteerimises pea kõigis projektides. See aitab ennetada ja vältida vigu ehitusplatsil.
 • Kõik ehitusobjektiga seotud dokumendid luuakse ja allkirjastatakse digikeskkonnas. Enamikel objektidel ei ole ühtegi paberil allkirjastatud dokumenti.
 • Teiste tööetappide digitaliseerimine (programmid eelarvestajatele, liitreaalsuse lahendused, jpm).

BIM oli aasta jooksul kasutusel kokku 51 ehitusobjektil – rohkem kui kunagi varem. Tallinna Sadamale anti üle D-terminali rekonstrueerimise projekti teostusmudel, mis on loodud Eestis seni kõige kõrgemal tasemel. Samuti jõudis sel aastal BIM-i kasutamine teedeehitusse.

Ava rohkemSulge

Meie töötajad

Nordecon pakub oma töötajatele kaasaegset ja professionaalset töökeskkonda ning teadvustab, et kompetentsetel ja motiveeritud inimestel on kogu kontserni edu juures täita võtmeroll. Suurettevõtte mastaabid loovad töötajatele häid võimalusi rahuldust pakkuvaks ja tulemuslikuks tööks ning isiklikuks arenguks. 2020. aastal töötas kontsernis 708 inimest, neist 85% mehed ja 15% naised. Töötajate keskmine staaž on 7 aastat.

Nordecon omab strateegilist lähenemist kontserni kui tööandja mainele ning panustab ehituse valdkonna populariseerimisse laiemalt. Seejuures pööratakse suurt tähelepanu noortele ning igal aastal toimuvad tegevused, millega toetatakse töötajaskonna järelkasvu arendamist.

Nordecon sai Instar EBC kõrgkoolide ja kutsekoolide õppurite seas atraktiivsete tööandjate uuringu tulemuse põhjal 2020. aastal tehnikatudengite arvestuses 1. koha. See tulemus baseerub kontserni aastatepikkusel järjepideval tööl tudengitega.

 • 2020. aasta kevadel tuli seoses koroonaviiruse levikuga tegevusi nii ehitusplatsidel kui ka kontoris suuresti kohandada. Kontoripersonali hulgas seati kiiresti sisse kodus töötamise režiim. Ettevõttes juurutati tervena töölkäimise kultuur ning majaväliste osapooltega suhtlemises hoiti distantsi.
 • Nordecon liitus Peresõbraliku tööandja programmiga ning pälvis selles algmärgise. Lähtuvalt kokkulepitud tegevuskavast viiakse järgnevatel aastatel ellu tegevusi, et muutuda senisest veel enam pere- ja töötajasõbralikuks.
 • Tervislike eluviiside programmi „Terve Nordecon“ raames toimusid üritused nii 2020. aasta kevadel kui ka sügisel.
 • Töötajate vaimse tervise hoidmine tõuseb kontsernis üha olulisemaks teemaks. Muutunud keskkond, pingeline töö ning vajadus uuel moel kodu- ja tööelu ühitada on asetanud ka töötajate endi tähelepanu just vaimse tervise valdkonnale.
 • Nordeconis töötas aasta jooksu 21 praktikanti. Noortele tutvustati kontsernis töötamise võimalusi messidel ning avatud uste päeval.

The Great Nordecon Band võitis Firmabänd 2020 konkursi.

Ava rohkemSulge

Auhinnad ja tunnustused

2020 oli meile tunnustuste ja auhindaderohke aasta. Aitäh!

Instar EBC 2020. aasta atraktiivsete tööandjate uuringus kõrgkoolide ja kutsekoolide õppurite seas tehnikatudengite arvestuses Nordecon AS-ile 1. koht

Kaubandus-Tööstuskoja Eesti konkurentsivõimelisemate ehitusettevõtete edetabel: Nordecon AS II koht

Firmabänd 2020 võitja: The Great Nordecon Band

Kultuurkapitali arhitektuuri peapreemia: Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskus

Aasta Puitehitis 2020: Saue vallamaja (Embach Ehitus), Arcwoodi liimpuidu eriauhind: Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskus (Nordecon AS)

Aasta ehitusprojekt 2020 nominent: Sisekaitseakadeemia Narva Õppekeskus

Eesti Digitaalehituse Klastri poolt tunnustatud kui „Aasta tegu 2020“: Vanasadama D-terminal

MKMi poolt aasta 2020 parima digitaalse innovatsiooni projekti nominent: Vanasadama D-terminal

Instar EBC 2020. aasta atraktiivsete tööandjate uuringus kõrgkoolide ja kutsekoolide õppurite seas tehnikatudengite arvestuses Nordecon AS-ile 1. koht

Kaubandus-Tööstuskoja Eesti konkurentsivõimelisemate ehitusettevõtete edetabel: Nordecon AS II koht

Firmabänd 2020 võitja: The Great Nordecon Band

Kultuurkapitali arhitektuuri peapreemia: Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskus

Aasta Puitehitis 2020: Saue vallamaja (Embach Ehitus), Arcwoodi liimpuidu eriauhind: Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskus (Nordecon AS)

Aasta ehitusprojekt 2020 nominent: Sisekaitseakadeemia Narva Õppekeskus

Eesti Digitaalehituse Klastri poolt tunnustatud kui „Aasta tegu 2020“: Vanasadama D-terminal

MKMi poolt aasta 2020 parima digitaalse innovatsiooni projekti nominent: Vanasadama D-terminal